Congrés internacional sobre Audiovisual, Turisme i Paisatge

TORTOSA
2 MAIG 2019 / Edifici de la Generalitat a les Terres de l’Ebre / Pl. de Gerard Vergés s/n

PRESENTA UNA PONÈNCIA

  • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.

terres LAB, coordinat per Jordi Treserras del Laboratori de Patrimoni, Turisme Cultural i Creativitat de la Universitat de Barcelona (LABPATC), vol oferir un marc de debat per reflexionar sobre les interrelacions entre la indústria del turisme i la de l’audiovisual, amb l’objectiu d’ anticipar i analitzar les tendències comunicatives més exitoses, així com explorar noves sinergies.

Es calcula que l’any 2030 s’arribarà als 1.800 milions de turistes segons l’informe de l’OMT “Tourism Towards 2030”. L’any 1950 eren 25 milions les persones que viatjaven pel món i l’any 2015 en van ser 1.186 milions. L’increment exponencial del turisme es tradueix en impactes de tota mena. D’aquí que la sostenibilitat sigui un repte clau per a totes les regions i països. Això explica en bona part que l’ONU hagi decidit designar l’any 2017 com l’Any Internacional del Turisme Sostenible. Paral·lelament a aquest procés, la indústria audiovisual ha impactat de ple en la transformació del turisme com sector econòmic.

Hi ha estudis que posen de manifest que un de cada cinc turistes viatja motivat per les pel·lícules o documentals que ha vist. D’aquí la necessitat d’analitzar aquesta interrelació entre totes dues indústries. Aquest anàlisi és el que proposa terres LAB.

TERRES LANDSCAPE AND TRAVEL COMMUNICATION, SLU
C. Jaume I, n, 44, ent. 2a
43870 AMPOSTA